Department of Planning

Henrik Lund

books and Reports in Danish


2009:

Henrik Lund og Brian Vad Mathisen
Konsekvensanalyse af tilføjelse af CCS-anlæg til IDAs Klimaplan 2050
Fagligt Notat
Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) August 2009.
Kalvebod Brygge 31-33, København 12 sider
Download from here: Link

                                                                                                                           


2008:

Rambøll Danmark og Aalborg Universitet
Varmeplan Danmark
Dansk Fjernvarme, F&U-Kontoen
Rambøll Danmark A/S
Teknikerbyen 31, DK-2830 Virum
124 sider plus bilag 171 sider
Oktober 2008
Hovedrapport: PDF (2105 kB)
Bilagsrapport: PDF (1484 kB) 

                                               


2006:

Henrik Lund og Brian Vad Mathiesen
Ingeniørforeningens Energiplan 2030
Baggrundsrapport

Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, December 2006
Kalvebod Brygge 31-33, København
84 sider
ISBN: 87-87254-63-8
Link til Download PDF fra IDA homepage.
 

                                                     

 

2004:

Henrik Lund, Poul Alberg Østergaard, Anders N. Andersen, Frede Hvelplund,
Henning Mæng, Ebbe Münster og Niels I. Meyer
Lokale Energimarkeder
Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Aalborg Universitet, Januar 2004
Skriftserie nr. 290
130 sider
ISBN: 87-90893-51-4
Download omtale side 20 i Energistyrelses årsberetning 2002-03. Link  

                                                             

 

Poul Alberg Østergaard, Henrik Lund, Frede Blåbjerg, Henning Mæng og Anders N. Andersen
MOSAIK
Model af samspillet mellem integrerede kraftproducenter

Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Aalborg Universitet, Januar 2004
Skriftserie nr. 294
178 sider
ISBN: 87-90893-55-7

                                                            


1996:

Henrik Lund
Elementer til
En Grøn Energiplan
der skaber arbejdspladser

Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD), marts 1996
75 sider
ISBN: 87-7307-504-3

                                                          
 

Henrik Lund, Frede Hvelplund og Carsten Heyn-Johnsen
Vindkraftens Samfundsøkonomi
Aalborg Universitetsforlag, April 1996
Serien om Energi nr. 35
56 sider
ISBN: 87-7307-522-1 

                                                           


1995:

Frede Hvelplund, Henrik Lund, Karl Emil Serup og Henning Mæng
Demokrati og forandring
Energihandlingsplan 96

Aalborg Universitetsforlag, September 1995
Serien om Energi nr. 32
514 sider
ISBN: 87-7307-504-3

                                                            


1994:

Henrik Lund og Frede Hvelplund
Offentlig Regulering og Teknologisk Kursændring
Sagen om Nordjyllandsværket

Aalborg Universitetsforlag, Januar 1994
Serien om Energi nr. 31
157 sider
ISBN: 87-7307-470-5

                                                            


1992:

Henrik Lund
Et Miljø- og Beskæftigelses Alternativ til ELSAMs planer om 2 kraftværker
- en viderebearbejdelse af det tidligere fremsatte "Alternativ til et kraftværk i Nordjylland".

Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Aalborg Universitet, Februar 1992

                                                          
 

Henrik Lund
Samfundsøkonomisk Projektvurdering og Virkemidler
Med biogasfællesanlæg som eksempel

Aalborg Universitetsforlag, September 1992
Serien om Energi nr. 30
104 sider
ISBN: 87-7307-455-1

                                                         
 

Henrik Lund
Vindkraftens Samfundsøkonomi
- et bidrag til debatten om de samfundsøkonomiske konsekvenser af VE-rådets forslag til udbygning med vindkraft

Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Aalborg Universitet, December 1992

                                                      


1991:

Frede Hvelplund, Klaus Illum, Henrik Lund og Henning Mæng
Dansk energipolitik og ELSAMs udvidelsesplaner
- et oplæg til en offentlig debat.

Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Aalborg Universitet, November 1991

                                                      


1990:

Henrik Lund
Implementaring af bæredygtige energisystemer
Om mulighederne for en økologisk forsvarlig energiplanlægnings konstruktion og gennemførelse.

Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Aalborg Universitet, Marts 1990
Skriftserie nr. 50
80 sider
ISSN: 0902-8056

                                                     


1989:

Langsigtet Energiplan Århus
Århus kommunale værker, Juni 1989
53 sider

                                                     
 

Henrik Lund og Frede Hvelplund
En sammenligning af tyske og danske elpriser
Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Aalborg Universitet, Oktober 1989
Skriftserie nr. 37
30 sider
ISSN: 0902-8056

                                                   
 

Henrik Lund
Brundtlandplan for Nordjylland
- et konkret bud på, hvordan miljøbelastningen fra el- og varmeforsyningen kan nedbringes.

Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Aalborg Universitet, September 1989

                                                  
 

Henrik Lund og Frede Hvelplund
Sammenligning af miljøpåvirkninger ved hhv. kul, naturgas og vindkraft t
- en kommentar til ELSAMpostens artikel om emnet

Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Aalborg Universitet, Januar 1989
Skriftserie nr. 27
19 sider
ISSN: 0902-8056

                                                 


1988:

Henrik Lund og Frank Rosager
Udvikling af mindre kraft/varme-systemer baseret på vedvarende energi
Aalborg Universitetsforlag, Februar 1988
Serien om Energi nr. 19
128 sider + bilag 90 sider
ISBN: 87-7307-371-7

                                                 
 

Henrik Lund
Aalborg fjernvarmes konkurrenceevne overfor oliefyr
Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Aalborg Universitet, December 1988

                                                 
 

Henrik Lund
Energiafgifterne og de decentrale kraft/varme-værker
Aalborg Universitetsforlag, April 1988
Serien om Energi nr. 25
43 sider
ISBN: 87-7307-383-0

                                                 
 

Frede Hvelplund og Henrik Lund
De lave kulafgifter ødelægger varmeplanlægningen
- en kommenteret aktsamling fra varmeplanlægningen i Aalborg

Aalborg Universitetsforlag, 1988
Serien om Energi nr. 23
200 sider
ISBN: 87-7307-378-4

                                                 


1987:

Flemming Nissen (ELSAM) og Henrik Lund (AUC)
LOCUS-anlæg baseret på vindkraft og naturgas
- en analyse af dimensioner og ydelser ved hjælp af LOCUS-EDB-programmet

ELSAM, December 1987
38 sider
(S87-396b)ISBN: 87-7307-378-4

                                                

Henrik Lund
Notat om betaling af brændsels-afgifter i forbindelse med varmeproduktion på danske kraft/varme-værker
Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Aalborg Universitet, Juli 1987

                                                


1986:

Henrik Lund og Frank Rosager
Analyse af eloverløbs- og elkvalitets-problemer
Projekt regional energiplanlægning på Bornholm
Bornholms amtskommune, Maj 1986

                                                

Henrik Lund og Frank Rosager
Perspektiv og ombygningsplan
Projekt regional energiplanlægning på Bornholm

Bornholms amtskommune, Maj 1986

                                                

Henrik Lund og Frank Rosager
Biogas- og vindkraftdrevne Kraftvarmesystemer
- anlægsbudgetter og energiregnskaber

Projekt "Lokale energisystemer i Åkirkeby kommune", Juni 1986

                                                
 

Henrik Lund og Frank Rosager
Kollektivt Kombineret Energianlæg til Hasle By
Notat om komponentstørrelser og energibalanceregnskaber
PlanEnergi s/i, August 1986

                                               
 

1985:

Henrik Lund, Frank Rosager og Frede Hvelplund
Valuta- og beskæftigelsesoplysninger for 60 energiteknologier
Importkvoter, beskæftigelsestal og prioriteringsanalyser

Aalborg Universitetsforlag, 1985
Serien om Energi nr. 14
278 sider
ISBN: 87-7307-309-1 

                                                 

Henrik Lund og Bjarne Rasmussen
Samordnet udbygning med vedvarende energi og naturgas i Fynsområdet
- hindringer og muligheder

Efteråret 1985.
36 sider

                                                 


1984:

Klaus Illum, Henrik Lund, Henning Mæng og Frank Rosager
Sammenlignende simuleringer
Fjernvarmeanlæg til Vester Nobel

Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Aalborg Universitet, juni 1984
30 sider

                                                


1983:

Henrik Lund og Poul Bundgaard
Når ELSAM Planlægger
Ålborg, Brønderselv....brikker i spillet
OOA Aalborg, September 1983
110 sider
ISBN: 87-8846-2-02-1

                                                 
 

 

Henrik Lund - Books and Reports