AAU logo

Department of Planning

PhD forsvar ved Christina Madsen

Projektets logik – Den offentlige sektors paradoks

Time

10.11.2017 kl. 12.00 - 15.00

Description

Ph.d.-afhandlingen beskæftiger sig med projektbegrebet og med, hvorledes det i vor tid, anvendes som organiserings- og samarbejdsform i den offentlige forvaltning i Danmark. Herunder stilles skarpt på det dilemma, at projekters liv og bevægelse udgør en kompleks udfordring såvel som en potentiel mulighedsskabende arena for fremtidens offentlige sektor. Tværorganisatoriske netværk og organiseringsformer som samskabelse og partnerskaber er nogle af de faktorer, der skaber udfordringer såvel som muligheder for den offentlige sektor som samlet lærende organisation.


Dette dilemma er undersøgt gennem et kvalitativt studie af et treårigt samskabelsesprojekt, hvor en større nordjysk ungdomsskole i samarbejde med to uddannelsesins;tu;oner forsøgte at udforske, hvorledes den offentlige sektor systematisk kan anvende frivillige studerende som en måde at innovere og udvikle velfærdsstatens ydelser på. Den metodiske tilgang er et aktionsforskningsstudie med høj involveringsgrad, hvor det forskningsmæssigt har været vægtet at deltage aktivt i udviklingsarbejdet for på egen krop og sjæl at sanse, føle og erfare projektets præmisser, poten;aler og dialemmaer.


Afhandlingens fund peger på projektet, som en paradoksfyldt arbejdsform i den offentlige forvaltnings klassiske, hierarkiske styrings- og søjlestruktur. Her beskrives, hvorledes projektets iboende logikker udfordrer eksisterende arbejdsmetoder og oplevelser af, hvad der er vigtigt i udviklingen og varetagelsen af velfærdsstatens kerneydelser. Ligeledes belyser afhandlingen nødvendigheden af et øget fokus på et systematisk tilbagespil og evaluering af den viden og erfaring, der skabes i tværorganisatoriske samskabelsesprocesser og projekIormer. Det viste sig i dette studie, som en kompleks proces, at gøre individuelle medarbejders erfaringer til fælles organisatorisk erindring, læring og netværk. 

bedømmelsesudvalg

Lektor Je)e Egelund Holgaard (formand), Aalborg Universitet 

Professor Lutz Mez, Frei Universität Berlin

Lektor Jan Jaap Rothuizen, VIA University College 

vejleder

Professor Lars Bo Henriksen, Insittut for Planlægning, Aalborg Universitet

reception

Institut for Planlægning er vært for en efterfølgende reception i Rendsburggade 14, lokale 2.349. Venlisgt tilmeld dig arrangementet via dette link eller mia@plan.aau.dk 

Price

Gratis

Host

Institut for Planlægning

Address

Rengsburggade 14, 9000 Aalborg, lokale 3.529

Registration Deadline

06.11.2017 kl. 00.00

Register at

mia@plan.auu.dk